Organizacje

Aby środki z opłaty od czystych nośników trafiły do twórców, minister kultury i dziedzictwa narodowego wyznaczył organizacje, które mają obowiązek opłaty te pobierać i dzielić je pomiędzy zainteresowanych. Organizacjami tymi w sferze audio i wideo są:

SAWP

Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych (SAWP), reprezentujące prawa artystów wykonawców muzyki


 

SFP

Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP), reprezentujące prawa producentów, twórców i współtwórców utworów audiowizualnych, czyli filmów.


ZAiKS

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, reprezentujące prawa kompozytorów, dramaturgów, poetów i pisarzy, autorów tekstów piosenek, scenarzystów, choreografów, pubystów, naukowców, fotografików, architektów i plastyków.


ZASP

Stowarzyszenie Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (ZASP), reprezentujące prawa aktorów i innych artystów scenicznych.


ZPAV

Związek Producentów Audio Video (ZPAV), reprezentujący prawa producentów, czyli właścicieli praw do nagrań muzycznych