Tak, będziemy to powtarzać na tej stronie wielokrotnie: kopiowanie na własny użytek jest zgodne z prawem. Oczywiście – kopiowanie legalnie nabytych utworów i robienie tego wyłącznie dla rodziny i najbliższych przyjaciół.

Masz takie prawo dzięki opłatom od czystych nośników, które ponoszą producenci sprzętu i nośników umożliwiających kopiowanie. I dlatego też powstała strona czystenosniki.pl, która zbiera i podsumowuje w jednym miejscu wiedzę na temat tego, co, kiedy i w jakim zakresie możesz legalnie powielać. Partnerami naszej strony www są organizacje zarządzające środkami pochodzącymi z opłaty od czystych nośników: SAWP, ZAiKS i ZPAV.

Partnerami strony są:

ZAiKS

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS reprezentujące prawa kompozytorów, dramaturgów, poetów i pisarzy, autorów tekstów piosenek, scenarzystów, choreografów, publicystów, naukowców, fotografików, architektów i plastyków.

Twórca utworów nie otrzymuje, tak jak większość z nas, wynagrodzenia „w pracy”, tj. na miejscu, za przepracowane godziny lub zrealizowany projekt. Otrzymuje je dopiero wtedy, gdy inni wykorzystują jego utwór/utwory. Jego wynagrodzenie powstaje więc w tysiącach różnych miejsc, w których autor nie ma szansy się pojawić, aby odebrać je osobiście. Dlatego Stowarzyszenie Autorów ZAiKS służy zarówno autorom (dla których zbiera tantiemy oraz negocjuje w ich imieniu, zawiera oraz rozlicza indywidualne umowy), jak i użytkownikom utworów (którym umożliwia legalne korzystanie z utworów twórcy). 

ZAiKS powołali sami twórcy już w 1918 roku. Również od samego początku, aż do dziś, jest on zarządzany właśnie przez twórców. ZAiKS reprezentuje ponad 20 tys. polskich autorów i chroni w Polsce prawa ponad 3 mln twórców zagranicznych, co oznacza, że łącznie dba o prawa ok. 50 mln utworów.


SAWP

Organizacja reprezentująca artystów wykonujących muzykę. SAWP chroni prawa wokalistów i instrumentalistów, w tym: solistów, muzyków studyjnych, sesyjnych oraz dyrygentów. SAWP umożliwia zarówno nadawcom radiowym i telewizyjnym, jak i właścicielom pubów, barów, dyskotek, restauracji, sklepów czy hoteli legalne korzystanie z emitowanej muzyki. Z drugiej strony organizacja dba o to, aby wynagrodzenie szybko i proporcjonalnie trafiło do uprawnionych artystów wykonawców.

Stowarzyszenie SAWP powstało w 1994 roku. Stworzyło je 23 artystów wykonawców w czasie, gdy trwały prace nad Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Stworzyli oni organizację, której celem jest ochrona praw wszystkich wykonawców muzycznych.

Obecnie Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych bezpośrednio reprezentuje prawa ponad 2 tys. wykonawców oraz działa na rzecz kilku tysięcy artystów niezrzeszonych.


ZPAV

ZPAV reprezentuje prawa indywidualnych producentów – wydawców muzycznych oraz firm fonograficznych polskich i zagranicznych, którzy pod względem wartości sprzedanych nagrań dźwiękowych obejmują łącznie niemal 95% polskiego rynku muzycznego. Jako organizacja zbiorowego zarządzania pozwala użytkownikom muzyki (nadawcom, dyskotekom, restauracjom, sklepom itp.) wykorzystywać nagrania muzyczne bez konieczności kontaktowania się z poszczególnymi producentami dzięki zawieranym ze ZPAV-em umowom.

ZPAV jest członkiem Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), reprezentującej światowy przemysł muzyczny (ponad 1,4 tys. firm w 76 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, prowadzi działania edukacyjne z zakresu prawa autorskiego oraz wspiera krajowy rynek muzyczny m.in.: opracowując oficjalną listę sprzedaży OLiS, przyznając złote, platynowe i diamentowe płyty oraz wręczając (od 1995 r.) najważniejsze polskie nagrody muzyczne – Fryderyki.

Związek Producentów Audio Video powstał w 1991 r. w celu reprezentowania interesów wydawców muzycznych, którzy przez piractwo fonograficzne ponosili poważne straty. Co ważne, w Polsce, na początku lat 90. piractwo to sięgało niemal 95% rynkowej sprzedaży muzyki.


Śmiało! Jeśli tylko masz jakieś pytania – zadaj je, napisz do nas, chętnie na nie odpowiemy:

kontakt dla mediów: prasa@czystenosniki.pl