1 grudnia 2015 tamtejsze organizacje zbiorowego zarządzania zrzeszone w ZPÜ (Zentralstelle für private Überspielungsrechte) osiągnęły porozumienie z producentami ze stowarzyszenia BITKOM. To dobra wiadomość. Twórcy nie będą już musieli wyczekiwać na należne im środki, a odbiorcy nadal będą mogli przegrywać utwory na własny użytek. Firmy zobowiązały się nie tylko płacić na bieżąco, lecz także pokryć wieloletnie zaległości: dla tabletów od 2012, a dla smartfonów od 2008 roku.   

Wbrew alarmistycznym doniesieniom nic nie wskazuje na to, żeby porozumienie miało skutkować powszechnymi podwyżkami cen sprzętu. Te zadeklarowała jedynie firma Apple. I choć koncern uzasadnia decyzję właśnie opłatą reprograficzną, trudno nie dopatrywać się innych, ukrytych motywacji, zwłaszcza że pozostałe firmy, np. Sony, Samsung czy Huawei, cen nie podnoszą.

Niemiecki ustawodawca już podjął kroki minimalizujące ryzyko wystąpienia podobnych sporów w przyszłości. System prywatnego kopiowania, z którego twórcy i użytkownicy za naszą zachodnią granicą korzystają z powodzeniem od lat 60., zostanie zachowany także w erze cyfrowej. 

 

 

 

Preferencyjne stawki obowiązujące wyłącznie importerów i producentów, którzy podpisali porozumienie:                         

Telefony na użytek prywatny           Tablety na użytek biznesowy  
za lata 2012, 2013:    EUR 4,90   EUR 1,96
za rok 2014: EUR 5,95 EUR 2,38
od roku 2015: EUR 7,00 EUR 2,80

Telefony na użytek prywatny Telefony na użytek biznesowy
za rok 2008: EUR 1,33 EUR 1,33
za rok 2009: EUR 1,64 EUR 1,64
za rok 2010: EUR 2,91 EUR 1,455
za rok 2011: EUR 3,75 EUR 1,875
za rok 2012: EUR 4,22 EUR 2,11
za rok 2013: EUR 4,53 EUR 2,265
od roku 2014: EUR 5,00 EUR 2,50

                                        

Więcej na: https://www.zpue.de/aktuelles/02122015-verwertungsgesellschaften-und-verbaende-erzielen-einigung-ueber-verguetungen-fuer-tablets-und-mobiltelefone.html